Organisaatio - Pirkanmaa

Ylijohtaja Leena Vestala

Aluekehityspäällikkö Kristiina Karppi
Strategia- ja asiakkuuspäällikkö Jani Tulehmo
Viestintäpäällikkö Sirkka Kulomäki

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Ylijohtaja Leena Vestala
Johdon assistentti Elina Anttila

  • Työllisyys ja osaaminen -yksikön päällikkö
  • Maaseutuyksikön päällikkö Heli Hantula
  • Kasvu ja innovaatiot -yksikön palvelut ja asiantuntijat siirtyivät 1.1.2017 Tekesin alaisuuteen, mutta toimivat edelleen Tampereella.

Liikenne ja infrastruktuuri

Johtaja Juha Sammallahti

  • Liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Harri Vitikka
  • Tienpidon suunnittelu -yksikön päällikkö Heikki Ikonen
  • Keskitetyt asiakaspalvelut -yksikön päällikkö Sirkka Lahtinen

Ympäristö ja luonnonvarat

Johtaja Olli Madekivi
Johdon assistentti Arja Suoranta

  • Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte
  • Yhdyskunnat ja luonto -yksikön päällikkö Mari Rajala
  • Vesiyksikön päällikkö Heidi Heino
  • Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikön päällikkö Ari Nygrén

Pirkanmaan ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 036 000

Hallintoasiat

ELY-keskusten hallintoasioita hoitaa Kehittämis- ja hallintopalvelut -keskus (KEHA):
http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot

Updated
Print Print
Share