› Back to the graphical version

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Nested Portlets

Read More Minimize

Asset Publisher

VAR Kuulutukset

Kuulutukset - Varsinais-Suomi Kalatalous Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat Tällä sivulla ilmoitetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista....

Selvitys suurinvestointien vaikutuksista Lapin aluetalouteen (Lappi)

Selvitys suurinvestointien vaikutuksista Lapin aluetalouteen (Lappi) Lapin ELY-keskus ja Lapin liiton Tulevaisuus Lapista -ennakointi uudessa maakunnassa -hanke (ESR) ovat teettäneet...

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla Vaasassa (Pohjanmaa)

Maantien 724 parantaminen Onkilahden kohdalla Vaasassa (Pohjanmaa) Liikennejärjestelyt muuttuvat Palosaarentien risteyksessä perjantaiaamuna 15.11.2019. Palosaaren risteyssilta otetaan...

UUD Kuulutukset

Kuulutukset – Uusimaa Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.   ...

LAP kuulutukset

  Kuulutukset – Lappi Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet Kalatalous Laajakaistahankkeet ohjelmakaudella...

Uutiset (Lappi)

UUTISET Ajankohtaiset tapahtumat Yrityspalvelutoimijat palveluksessanne - Team Finland POP-UP Rovaniemellä 20.11. klo 12 - 15 Muuta ajankohtaista Selvitys suurinvestointien...

ESA Luonnonsuojelu - linkit Oikopolut

OIKOPOLUT Etelä-Savon Natura 2000 -alueet Asiantuntijat: Luonnon monimuotoisuus Luonnonsuojelualueiden hankinta Maisemanhoito Saimaanorppa-aineistoa: ...

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (Pohjois-Savo, Pirkanmaa)

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (Pohjois-Savo, Pirkanmaa) Suonenjoen kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen...

Elinkeinokalatalous Rahoitus - linkit Muualla verkossa

Kalatalouden strategiat ja ohjelmat (mmm.fi) Elinkeinokalatalouden tuet (hakuohjeet ja lomakkeet) (mmm.fi) Euroopan kalatalousrahasto (eur-lex.europa.eu) ...

Elinkeinokalatalous - rahoitus

Rahoitus Elinkeinokalatalouden investointeja ja kehittämishankkeita rahoitetaan Euroopan  meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Rahoitusta ohjaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen...

ESA Työelämän kehittäminen - linkit

OIKOPOLUT Yhteyshenkilöt Etelä-Savon ELY-keskuksessa Hyvä työelämä Etelä-Savo -sivusto

ESA - Euroopan maaseuturahasto

Euroopan maaseuturahasto - Etelä-Savo Maaseudun kehittämistä toteutetaan Etelä-Savossa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 määriteltyjen toimenpiteiden avulla....

Asioi verkossa

Asioi verkossa - Sähköinen asiointi ja lomakkeet Aihekohtainen sähköinen asiointi ja lomakkeet ELY-keskusten yhteisen aihekohtaisen sähköisen asioinnin ja lomakkeiden käyttäminen nopeuttaa...

ESA Euroopan rakennerahastot 2014-2020

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Etelä-Savo Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Itä-Suomessa Etelä-Savon  ELY-keskus...

Etusivun uutiset

Luonnonhaittakorvauksen loppumaksu ja kansalliset peltotuet maksuun joulukuun alussa (12.11.2019) Ruokavirasto maksaa luonnonhaittakorvauksen loppumaksun ja kansalliset peltotuet 5.12....

Asikkalassa Anianpellontielle (mt 313) kevyen liikenteen väylää (Häme)

Asikkalassa Anianpellontielle (mt 313) kevyen liikenteen väylää (Häme) Asikkalassa Anianpellontien (mt 313) varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä välille Muuntamotie-Vehkoontie sekä...

VAR Kalatalous

Suomen pienvesivoimaloiden lupien kalatalousvelvoitteet ja virtaamavelvoitteet Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden...

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Updated

ALUEELLISET LINKIT