Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kärkölän Marttilassa puhdistetaan entisen kaupan öljyistä maaperää (Hämeen ELY-keskus)      

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Kärkölän Marttilassa osoitteessa Marttilantie 135 sijaitsevan kiinteistön öljyllä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 120 kuutiometriä. Maaperän puhdistamisesta vastaa öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostushanke (JASKA-hanke), jossa kunnostetaan vanhoja öljypilaantumia. Alue puhdistetaan juhannuksen jälkeen.     

Kiinteistöllä on ollut kauppa, jonka yhteydessä on ollut polttoaineiden jakelupiste 1960-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun.  Kaupan piha-alueen maaperä on pilaantunut lievästi öljyllä polttoaineen varastoinnin ja jakelun seurauksena.

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, ettei öljy pääse leviämään eikä pilaantuminen rajoita kiinteistön ja maa-aineksen käyttöä. Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella, mutta tutkimusten mukaan pohjavesi ei ole pilaantunut. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173        

ELY-keskuksen päätös tulee oheisesta linkistä avautuvalle sivulle.


Updated