Tiedotteet 2017

Etelä-Savon III-luokan pohjavesialueiden luokitus tarkistetaan, pohjavesitutkimukset alkavat (Etelä-Savo)

Pohjavesitutkimukset Etelä-Savon III-luokan pohjavesialueilla ovat alkamassa. Tutkimuksia tehdään loppuvuoden 2017 aikana Punkaharjun, Puumalan ja Rantasalmen alueilla. Työhön sisältyy maaperäkairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia, maatutkaluotauksia sekä mittauksia ja vesinäytteiden ottoa. Tutkimukset teettää Etelä-Savon ELY-keskus ja niiden toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy. Tutkimuksiin on pyydetty maanomistajien lupa.

Tutkimustulosten avulla alueiden nykyinen pohjavesiluokitus muutetaan uudistunutta luokitusta vastaavaksi. Alueet, jotka eivät sovellu vedenhankintaan, tai joilla ei ole merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemejä, poistetaan kokonaan luokituksesta.

Suomen vesienhoitolakia ja -asetusta päivitettiin vuosina 2015 ja 2016. Sen myötä luokka III (muu pohjavesialue) poistuu pohjavesialueiden luokituksesta kokonaan. Jatkossa ELY-keskukset luokittelevat pohjavesialueet seuraavasti:

  • luokka 1: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue,
  • luokka 2: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue ja
  • E-luokka/-merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu merkittävä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesitutkimusta. Kuva: Ramboll Finland Oy

Linkki:

Lisätietoja:

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, Etelä-Savon ELY-keskus, nina.nenonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 168 


Updated