Uutisia

Kosteikkoinvestoinnit kasvussa (27.4.2016)

Viljelijät ja yhdistykset ovat innostuneet kosteikkojen perustamisesta sekä luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien kunnostamisesta. Viime vuonna näihin ei-tuotannollisiin investointeihin haettiin tukea yli odotusten.

Maaliskuussa 351 000 työtöntä työnhakijaa (26.4.2016)

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 10 000:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

ELY-keskusten asiakastyytyväisyys on onnistuttu säilyttämään hyvänä (20.4.2016)

Asiakkaat ovat tyytyväisiä ELY-keskusten asiantuntevaksi ja ystävälliseksi koettuun palveluun. Asiakkaat odottavat sujuvaa asiointia ELY-keskuksen kanssa. Yhä useammalle asiakkaalle tämä tarkoittaa hyvin toimivia sähköisiä palveluita.

 

 

 

Lisää tiedotteita