Uutisia

Alaikäisten vastaanottokeskuksia muutetaan oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkodeiksi (29.9.2016)

Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön alaisten ELY-keskusten aloitteesta syntyneestä uudesta käytännöstä on jo sovittu useiden kuntien ja palveluntuottajien kanssa.

Ammattibarometri: Pulaa lääkäreistä ja työnjohtajista, ylitarjontaa sihteereistä (27.9.2016)

Ammattibarometrin mukaan työvoiman ylitarjonnan kasvu näyttää taittuvan. Pula työvoimasta painottuu edelleen selvästi terveys- ja sosiaalialalle.

Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 % uskoo suhdanteiden paranevan ja puolet viennin lisäykseen (26.9.2016)

Myös liikevaihdon kasvunäkymät olivat kansainvälisillä yrityksillä muuta pk -sektoria valoisammat.
 

Osaavan työvoiman saatavuus huolestuttaa pk-yrityksiä (26.9.2016)

ELY-keskukset ovat yhdessä maakuntien liittojen kanssa muodostaneet näkemyksen seutukuntien ja alueidensa nykytilasta ja lähiajan näkymistä.
 

Lisää tiedotteita