Uutisia

Maahanmuuttajien kotouttamiseen uusia keinoja (1.12.2015)

Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnistetty hanke, joka edistää maahanmuuttajien tehokasta työllistymistä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen rooli on keskeinen maahanmuuttajien ohjaamisessa.

 

Kiinnostusta jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeeseen kartoitetaan (30.11.2015)

Ympäristöministeriö kartoittaa alustavasti mahdollisten alan toimijoiden kiinnostusta panostaa teknis-taloudellisen selvityksen tekemiseen hanketta varten, jossa täysimittakaavaisena koekohteena on noin 20 000-50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamo lietteille.

Tienpidon hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueelle - muutos ei näy tienkäyttäjille (30.11.2015)

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueelle vuoden 2016 alusta alkaen. Muutoksella tehostetaan ja joustavoitetaan toimintaa sekä turvataan tehtävien hoito riittävillä henkilöresursseilla ja osaamisella joka puolella Suomea.

Lisää uutisia

Lisää tiedotteita