Uutisia

Liikennelupien suoritemaksuja tarkistettu (27.1.2015)

Liikennelupien suoritemaksujen tasoa on tarkistettu, maksuja on alennettu tai ne ovat pysyneet ennallaan. Suurimmat yksittäiset muutokset on tehty tavaraliikennelupien suoritemaksuihin.

 

Suurten hallien kattojen lumitilanteen tarkkailu tarpeen vaikka lumitilanne enimmäkseen tyypillinen (27.1.2015)

Hallien omistajien on seurattava lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan hallin katolta tarpeen mukaan, myös jos lunta on kertynyt erityisen runsaasti vain jollekin osalle kattoa.

Hyvinvoiva maaseutu syntyy paikallisesti - 54 uutta Leader-ryhmää aloittaa työnsä (22.1.2015)

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi 54 Leader-ryhmää, jotka vuosina 2015–2020 kehittävät maaseutua kaikkialla Suomessa.

 

Lisää uutisia